رایانه های کوچک
رایانه های کوچک با پیشرفت تکنولوزی به بازار خواهد آمد که سایزشان به اندازه دانه برف است و در ساختارهای بزرگی چون آسمان خراش، داخل بدن قرار دارد و یا حتی روی کلیدهایمان قرار گیرند . اما اندازه های آنها اندکی بزرگتر از یک دانه برف خواهد بود.