راههای کاهش حجم عکس
به گزارش وبلاگ عارف رایانه گزینه Save for web تقریبا در اکثر نسخه های قدیمی تا بروزترین آنها یکسان است. در مرحله اول برای استفاده از این روش تصویر خود را در نرم افزار فتوشاپ باز کنید،سپس از منو File گزینه Save or web را بزنید.