دوربین Blink
از ویژگیهای دوربین Blink اینست که دوربین Blink بسیار کوچک و سبک بوده و دارای گیره ای برای اتصال آن به مکان های مختلف می باشد. اگر مشاهده شدن سیم برایتان مهم نیست می توانید از کابل USB نیز برای تامین انرژی مورد نیاز دوربین استفاده کنید. این دوربین ویدئوها را با کیفیت 720p HD به صورت زنده پخش می کند.