دستورات cmd برای هک
دستور ping دستور به شما اجازه می‌دهد که پی ببرید میزبان مورد نظر شما در حال حاضر دردسترس است یا خیر. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایر دستورات cmd ادامه مطلب را مطالعه کنید.