دریافت اندروید5
حتما گوشی باید کامل شارژ باشد. سپس از همه ی برنامه های گوشی تان بیرون بیایید و متصل به اینترنت شوید . adslخیلی بهتر است .اکنون به بخش تنظیمات اندروید بروید و سپس در قسمت تنظیمات سیستم ایکن نارنجی about device را انتخاب کنید.