جلوگیری از داغ شدن گوشی
به گزارش وبلاگ عارف رایانه بدافزارها از جمله عناصری هستند که باعث داغ شدن بیش از حد گوشی می شوند. سالم بودن شارژر در داغ نکردن گوشی تاثیر گذار است.