مودم
مودم خطاهای گوناگونی دارد و هر کدام کد مخصوص به خود را دارد که با دانستن آن می توانید از نوع خطای مودم مطلع شوید . مثلا خطای 605 این موضوع را نشان میدهد که نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند. یا خطای 606 تاکید میکند که Port شناسائی و نمایان نمی شود.