فعال کردن آهنگ پیشواز ایرانسل
برای فعال کردن آهنگ پیشواز ایرانسل از دستورات زیراستفاده کنید . برخی از عملیات مربوط به اهنگ پیشواز را میتوانید با کدهای زیر انجام بدهید. برای دیدن منوی اصلی آهنگ پیشواز #۷۷۷* را از خط ایرانسل خود شماره گیری کنید و سپس یکی از گزینه‌های منو را انتخاب کنید.