فیتیله
به دنبال پخش یکی از برنامه‌ های طنز «فیتیله» از صدا و سیما که که قسمتی از آن به زبان ترکی اجرا شد ، تعدادی از خواهران و برادران آذری‌ زبان ایرانی شروع به تظاهرات در چند شهر زدند و برنامه مورد نظر را اهانت به خودشان تلقی کرده‌اند ،اماچاره کار چیست؟