حذف حساب کاربری گوگل
قبل از انجام هر کاری مطمئن شوید تصمیمتان درست است . چون با حذف حساب کاربری گوگل همه اطلاعات حساب کاربری گوگل شامل سرویس‌های آن نظیر Gmail ،Google Drive ،YouTube و... به طور کامل حذف می شود و نمیتوان ان ها را بازیابی کرد .