غیر فعال کردن اهنگ پیشواز همراه اول
برای غیر فعال کردن اهنگ پیشواز همراه اول عدد ۵ ( لاتین) را به ۸۹۸۹ پیامک کنید. سپس بعد از چند دقیقه پیامکی تحت عنوان غیرفعال شدن این سرویس دریافت می‌کنید.