حذف برنامه از کنترل پنل
برای حذف برنامه از کنترل پنل به پوشه System32 در ویندوز بروید. (این پوشه در حالت پیش‌فرض در مسیر C: Windows System32 موجود است )