حذف عبارات جستجو شده
برای پاک کردن عبارات جست و جو شده در قسمت Search تک تک عبارات را Delete کنید.همچنین می توانیدازبرنامه‌های جانبی استفاده کنید. ترفنددیگری وجودداردکه با کمک آن می‌توانید به سریع‌ترین شکل ممکن کلیه عبارات ذخیره شده در محیط Search را فقط با یک کلیک ساده به کمک یک فایل میانبربرای همیشه حذف کنید.