ترفندهای تلگرام
یکی از ترفندهای تلگرام اینست که به جای Forward کردن، Share کنید . Share کردن قابلیتی است که با آن می‌توان پیام‌های کانال‌ را بسیار سریع‌تر از فوردارد کردن برای دوستان ارسال کرد. یکی از ترفندهای دیگر تلگرام ویرایش پیامها بعد از ارسال پیام است .