تایپ نیم فاصله
در روش اول برای تایپ نیم فاصله، ابتدا باید قسمت اول کلمه را تایپ کنید. سپس کلیدهای Ctrl بعلاوه Shift و عدد ۳ را همزمان فشار دهید (Ctrl+Shift+3). سپس قسمت دوم کلمه را تایپ کنید.