بلوتوث
نصب بلوتوث بر روی کامپیوتر مراحل خاص خود را دارد . برای این کار اولین مرحله نصب Patch های USB مادربورد از روی CD مادربورد بر روی سیستم است .Bluetooth خریداری شده را به USB کامپیوتر متصل کنید. برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه کنید .