بستن برنامه ها در ساعت اپل
برای بستن برنامه ها در ساعت اپل : پیچ دیجیتال ساعت اپل (اپل واچ) همچون دکمه‌ صفحه‌ اصلی دردیگر محصولات اپل، برنامه‌ درحال اجرا را به پس‌زمینه‌ دستگاه انتقال داده وصفحه‌ اصلی را برای شما نمایش می‌دهد.برای بستن برنامه ها در ساعت اپل پیچ دیجیتال ساعت خود را فشاردهید تا فهرست برنامه‌ها به‌ نمایش درآید.