نرم افزار سلامتی
از نظر علمی گاهی وقتها برای سلامتی لازمست همه چیز را کنار بگذارید و برای مدتی، نفس عمیق بکشید. برنامه breathing zone یا نرم افزار سلامتی بدن برای اینکار طراحی شده است.