مسنجر بیتاک اندروید
یکی از ویژگیهای مسنجر بیتاک اندروید BeeTalk v2.2.5 قابلیت جست و جو و نمایش افرادیست که در فاصله دور یا نزدیکی ما هستند. نرم افزار بیتالک یا نرم افزار beetalk قابلیت ارسال کردن پیامک هایی که بعد از خوانده شدن توسط کاربر ناپدید می شوند را دارد.