برنامه سلفی
مایکروسافت برنامه سلفی را برای گرفتن سلفی در iOS معرفی کرده است که از هوش مصنوعی استفاده می کند تا عکس های شما رو روتوش کند و تغییر دهد.برنامه سلفی هوشمند از برنامه هایی استفاده می کنند تا سن، جنس، رنگ پوست، نور و دیگر فاکتور های لازم را شناسایی کنند تا بتوانند به بهترین نحو عکس را ویرایش کنند.