وضعیت آب و هوا
در اولین مرحله برای تعیین وضعیت آب و هوا با کمک خط فرمان (Command Prompt) کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید تا پنجره‌ی Run باز بشود.