افزایش عمر باتری لپ تاپ
برای افزایش عمر باتری لپ تاپ از اینکه دارای میزان حافظه رم کافی برای انجام وظایف خود هستید، اطمینان داشته باشید. دلیل این امر انست که وقتی یک رایانه به جای دیسک سخت اطلاعات را روی رم ذخیره میکند ، بازیابی داده ها سریعتر انجام میشود و بیش از حد از دیسک سخت استفاده نخواهد شد.