بازی دیرین دیرین
یکی از ویژگیهای بازی دیرین دیرین برای اندروید گرافیک عالی همراه با صدا گذاری بی نظیر می باشد. این بازی الهام گرفته از انیمیشن دیرین دیرین است.