باتری‌ های لیتیومی
در آخرین روز نمایشگاه الکامپ ( نمایشگاه الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک ) از جدیدترین باتری‌ های لیتیومی مخابراتی در ایران توسط شرکت فرپام رونمایی شد. لازم به ذکر است که باتری‌ های لیتیومی ، جدیدترین نسل باتری‌ها درجهان هستندوروندجهانی به سمت استفاده از این باتری‌ های لیتیومی درحال تغییر است.