ساختن رمز عبور قوی
ساختن رمز عبور قوی تر در iOS کار چندان سختی نیست . در اولین مرحله برای ساختن رمز عبور قوی تر در iOS ابتدا به بخش Settings بروید. سپس در مرحله دوم باید وارد General بشوید و سپس Passcode Lock را انتخاب بکنید.