ماهواره های ایرانی
ماهواره رصد، دومین مورد از ماهواره های ایرانی است که توسط موشک‌های حامل ایرانی به فضا فرستاده شده است. سومین مورد از ماهواره های ایرانی ماهواره نوید است و نخستین ماهواره ساخت مرکز تحقیقات ماهواره‌ای دانشگاه علم و صنعت است که در ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ مصادف با روز فناوری فضایی رونمایی شده بود.