ویرایش پیام‌ ارسال شده در تلگرام
در مرحله اول باید تلگرام خود را به روز رسانی کنید .حالا فرض کنید پیامی را در گروهی یا چت خصوصی ارسال کرده اید. انگشتان را سریع روی پیام مورد نظر گذاشته و بردارید . ناگهان منویی از گزینه ها ظاهر می شود . گزینه edite را پیدا کنید و با کمک ان پیام تان را ویرایش کنید .