آموزش نصب SQL Server 2008
قبل از شروع به نصب آنتی ویروس را غیر فعال کنید . همچنین اتصال خود به اینترنت و شبکه را قطع بکنید. در مرحله اول برای نصب SQL Server 2008 از داخل محتویات DVD پوشه ی Developer را با کلیک کردن بر روی آن باز کنید.