حفظ امنیت در تلگرام
سعی کنید برای حفظ امنیت در تلگرام برای تلگرامتان یوزر و ایدی انتخاب نکنید . یکی از ویژگیهای تلگرام اینست که در تلگرام افراد مختلف می توانند با جستجوی یک یوزر، عکس پروفایل شخصی تان را ببینند . اگر هم برای کاری به یوزر نیاز داشتید بعد از اتمام کار ان یوزر را حذف کنید تا امنیتتان تامین شود .