امضای مدیر در تلگرام
در اولین مرحله تلگرام خود را اپدیت کنید . اکنون وارد صفحه کانال مورد نظرتان شوید . روی اسم کانال در بالا کلیک کنید تا صفحه channel info باز شود .