افزایش سرعت وای فای
در صورتی که کاربر ویندوز هستید برای افزایش سرعت وای فای می توانید میزان مصرف پهنای باند هر برنامه را با کمک Windows Task Manager چک کنید. برای دسترسی ساده به این بخش از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Esc استفاده کنید.