انتقال برنامه به کارت حافظه
ساده ترین روش برای انتقال برنامه به کارت حافظه از طریق خود امکانات پلتفرم انجام می‌پذیرد. به قسمت تنظیمات اصلی دستگاه رفته و سپس سربرگ مدیریت اجرای برنامه‌ها "Application manager" را باز کنید.