افزایش آنتن دهی موبایل
به گزارش وبلاگ عارف رایانه این دستگاهها، با دریافت سیگنال های ضعیف در فرکانس های مشخص با تقویت آن باند، میزان آنتن دهی موبایل را افزایش می دهند. این دستگاه برای مکان هایی که مشکل ضعف آنتن دهی موبایل را دارند بسیار عالیست .