مرتب سازی استیکرهای تلگرام
یکی از امکانات تلگرام استیکرهای زیبای ان است که موجب جذب افراد شده است . این استیکرها به ترتیب دانلود نصب می شود . خب مسلما شما از برخی استیکر ها خوشتان می اید و بیشتر استفاده میکنید . دوست دارید انها دم دست تر باشند .