تلویزیون ضد پشه
این اختراع در هند رونمایی شده است .کشور هند بسیار گرم و مرطوب است و بنابراین پر از پشه است . تلویزیون ضد پشه دستاورد جدیدی از دنیای تکنولوژی است . شرکت ال جی تلویزیونی را اختراع کرده است که معتقد است میتواند پشه ها را از خود دور کند . و هیچ پشه ای اطراف تلویزیون نباشد .