آیفون فراری
به گزارش وبلاگ عارف رایانه شرکت اپل قصد دارد سال ۲۰۱۷، آیفون های خود را در ۳ مدل به کد های D20، D21، D22 به بازار عرضه نماید. دو مدل D21 و D22 مربوط به آیفون های ۷s و ۷s Plus میباشد که هنوز اپل تصمیم نگرفته است آن ها را با نام آیفون ۷s وارد بازار کند یا با نام آیفون ۸. اما نام مدل D20 را اپل، “Fer