غیرفعال کردن صدا در موبایل سامسونگ
برای غیرفعال کردن صدا در موبایل سامسونگ گام‌های زیر را دنبال کنید: ۱- در اولین مرحله وارد تنظیمات یا Settings دستگاه خود.شوید. ۲- سپس به بخش Accessibility مراجعه کنید. ۳- در مرحله سوم از بخش Hearing settings، گزینه Turn off all sounds را تیک بزنید.