نصب همزمان چند تلگرام
جالب است بدانید که شما با تغییر مسیر نصب خیلی راحت میتونید چند تلگرام در کامپیوتر خود داشته باشید. در اولین مرحله برای این کار روی فایل نصبی تلگرام دابل کلیک کنید تا عملیات نصب شروع شود.