شبکه کردن
طریقه اتصال دو رایانه یا شبکه کردن دو کامپیوتر بصورت مستقیم به یکدیگر اینگونه است که سر یک سیم را با این ترتیب می بندید : سفید نارنجی - نارنجی - سفید سبز - آبی - سفید آبی - سبز - قهوه ای - سفید قهوه ای . همچنین سخت افزار شبکه روی هر دو سیستم باشد .