متن لینک دار در تلگرام
برای لینک دار کردن متن در تلگرام میتوانید از ربات جدید bold@ و همچنین "ربات لینک ساز" استفاده کنید . طرز استفاده از این ربات ها را به طور کامل شرح داده ایم .