آموزش پاورقی در ورد
در اولین مرحله از آموزش پاورقی در ورد کنار کلمه ای که قرار است برایش پاروقی ایجاد شود کلیک کنید و از زبانه References در قسمت footnote بر روی فلش کوچکی که در گوشه سمت راست آن قرار دارد کلیک کنید . میبینید که پنجره Footnote and Endnote باز می شود .