حذف تیک دوم در تلگرام
برای این کار ابتدا وارد تنظیمات تلگرام شوید. به قسمت Notification and Sounds بروید.در این منو چندین گزینه مشاهده خواهید کرد که ما با گزینه Popup Notification کار خواهیم داشت. بنابراین آن را انتخاب کنید.