آموزش ایجاد جدول در ورد
روش درج جدول ، یکی از روش های ساده برای ایجاد جدول در ورد است . این روش برای درج جداول ساده با ابعاد مشخص مناسب است. برای ایجاد جدول با روش درج جدول ، مراحل زیر را دنبال می کنیم: